Adresse: Valhøjs Allé 91 8 24
2610 Rødovre

Telfon: 60 95 09 66

Email: lenawandahl (a) gmail (dot) com

Fødselsdag: 08 · 12 · 1988

Nationalitet: Dansk

Civilstand: Forlovet, ingen børn

Kørekort: Ja

Resumé

Jeg har en solid forståelse for kommunikationsaktiviteter i forskellige medier. Som person er jeg udadvendt, kvalitetsbevist, loyal og pligtopfyldende og har sans for struktur og teamspirit. Jeg besidder en god portion tålmodighed samt tolerance tilsat en del godt humør, hvilket også er med til at gøre mig til en dygtig medarbejder og vellidt kollega. Jeg interesserer mig for sprog, mode og kultur, hvilket min blog ligeledes demonstrerer.

Jeg er vant til at arbejde selvstændigt og i et dynamisk team med krævende kunder og service på et højt niveau med en bred kontaktflade til alle typer mennesker. Jeg er god til at håndtere forskellige konflikter samt tage hurtige og effektive beslutninger i stressede situationer.

Jeg sætter en ære i at gøre ting helt, når jeg først kaster mig ud i dem. Derfor kan jeg også tilbyde mit engagement, gå-på-mod og min evne til at håndtere flere projekter på én gang.

Uddannelse

2013 – 2015

Cand. mag. i Sprogpsykologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi er en tværfaglig humanistisk uddannelse, der integrerer sproglige og psykologiske perspektiver, og som dermed går på tværs af traditionelle faggrænser i og omkring studier af sprog og kommunikation.

Faglige kompetencer:

 • Indgående kendskab til centrale problemstillinger, teoridannelser, metodiske tilgange og empiriske fund inden for sprogpsykologi.
 • Indgående forståelse af relationer mellem forskellige teoretiske og metodologiske positioner inden for sprogpsykologi.
 • Indgående forståelse af implikationer af at anlægge forskellige sprogpsykologiske perspektiver på konkrete sprogpsykologiske problemstillinger.
 • Fordybelse i viden om og forståelse af fagets enkeltområder, herunder teoretiske, analytiske, formidlingsmæssige samt historiske felter.
 • Afgrænsning af sprogpsykologiske problemstillinger samt formulere og løse opgaver på selvstændig og videnskabelig vis.
 • Danne overblik over en større vidensmængde og prioritere imellem væsentligt og uvæsentligt.
 • På videns- og forståelsesmæssigt grundlag diskutere etablerede og personlige faglige positioner i såvel mundtlig som skriftlig form.
 • Løsning af forsknings- og formidlingsopgaver i tale og på skrift.

2010 – 2013

BA i Dansk med tilvalg i Sprogpsykologi – Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

Bacheloruddannelsen i Dansk har som mål at give analytisk, historisk, metodisk, teoretisk samt formidlingsmæssig kompetence i forhold til fagets tre kerneområder: Dansk sprog, dansk litteratur og medieanalyse. Til kerneområderne knytter sig norsk og svensk sprog og litteratur.

Faglige kompetencer:

 • Analytisk, metodisk og teoretisk kompetence inden for bl.a. dansk sprog, dansk litteratur og medieanalyse.
 • Rådgivning om sprogproduktion i skrift og tale i forskellige medier.
 • Formidle nuanceret og præcist i skrift og tale til forskellige målgrupper.
 • Analysere medieprodukter i global og national, social og individuel kontekst.
 • Gøre komparative teoretiske og metodologiske overvejelser, navigere i nyt stof, strukturere og systematisere viden fra teoretiske og empiriske kilder, perspektivere den i forhold til problemstillinger i dansk og vurdere mulige potentialer og begrænsninger i forskellige teoretiske og empiriske perspektiver på spørgsmål om sproglig praksis og forståelse.

2005-2008

Ishøj Amtsgymnasium/CPH West (Studieretning: Engelsk A, Spansk A, Samfundsfag B).

2003

10. klasse afgangseksamen ved Frederiksberg Privatskole.

Erhvervserfaring

2014 – nu

Forlagsmedarbejder hos Forlaget Samfundslitteratur

Opgaver:

 • Korrektur, herunder gennemlæse og rette manuskripter indholdsmæssigt, sprogligt og grammatisk.
 • Kontakt til kunder, boghandlere, undervisere og distributører.
 • Projektstyring.
 • Vurdering af indkomne bogforslag.
 • Viderestilling til relevante enhed.
 • Arkivering og bestilling af bøger.

Udbytte:

 • Solidt overblik.
 • Fleksibilitet i forbindelse med ekstra travlhed.
 • Konstant opdateret på retskrivningsregler og det danske sprogs normer.
 • Strukturering og prioritering af opgaver.
 • Formidling i virksomhedens tone.
 • Indsigt i en virksomheds administrative udfordringer.

2012 – 2014

Salgsassistent hos Magasin Field’s

Opgaver:

 • Kundeservicering og betjening.
 • Sørge for at butikken tager sig bedst muligt ud.
 • Opstille nye varer, så de visuelt præsenterer sig indbydende.
 • Arrangere sociale events.

Udbytte:

 • Håndtering af en presset og travl hverdag.
 • Fleksibilitet i forbindelse med ekstra travlhed eller sygdom.
 • Træning i at bevare overblikket.
 • At være teamplayer og få butikkens serviceniveau til at fungere bedst muligt.

2013

Praktikant hos Forlaget Samfundslitteratur

Opgaver:

 • Opsøgende arbejde (markedsundersøgelser, opsøgende kontakt til undervisere og forfattere o.lign.).
 • Vurdering af indledende bogforslag og/eller synopsis fra forfatter.
 • Undersøgelse af behov for bøger (markedsundersøgelse, kontakt til undervisere, eksperter o. lign.).
 • Indstilling af bogprojekt til redaktionsmøde.
 • Vurdering af bogprojekt på redaktionsmøde.
 • Udarbejdelse af tidsplan.
 • Udarbejdelse af kontrakt.
 • Rådgivning af forfattere.
 • Vurdering af manus (eller dele af manus)/redaktion/ feedback til forfattere i tidlige og sene faser.
 • Gennemlæsning af endeligt manus.
 • Grafisk oplæg til grafik (hvordan figurer, opsætning m.m. skal være).
 • Gennemsyn af sats (er rettelser lavet korrekt, vurdering af grafik, opsætning, indeks m.m.).
 • Udarbejdelse af bagsidetekst, forfatterbeskrivelse m.m.
 • Vurderet omslag.
 • Tjek af blåkopi/verisprint.
 • Bearbejdning af allerede udgivet manuskript (korrekturlæsning/sproglig redigering).
 • Markedsføring af bøger (udarbejdelse af pressemeddelelser, angivelse af nøgleord til søgning m.m.).
 • Gennemskrivning af bog, så den blev skarpere og lettere at forstå.

Udbytte:

 • Overføring af teori til praksis.
 • Forbedring af kompetencer inden for sproglig rådgivning.

2009 – 2012

Pædagogmedhjælper og lærervikar på Nyager Skole

Opgaver:

 • Undervisning af 0. – 7. klassetrin i alle faglige discipliner.
 • Leg med børn og unge.
 • Vise omsorg og give støtte til børn og unge i deres hverdag.
 • Planlægning af udflugter og arrangementer i SFO’en.

Udbytte:

 • At have ansvar for indlæringen hos børn og unge.
 • Fleksibilitet og omstillingsparathed.
 • Engagement og evne til at sætte sig ind i nyt stof hurtigt.

2008 – 2009

Receptionist i advokatfirmaet Delacour Dania

Opgaver:

 • Besvare telefoner og viderestille til relevante enhed.
 • Forberede og stille op til møder.
 • Besvare mails.
 • Arkivering.

Udbytte:

 • At afgøre bedste løsning på kundens problemstilling.
 • Formidling i firmaets tone.
 • Ansvar for optimale omstændigheder under afvikling af møder.
 • Orden og overblik over vigtige data.

2004 – 2008

Salgsassistent hos Matas i Rødovre Centrum

Opgaver:

 • Kundeservicering og betjening.
 • Sørge for at butikken tager sig bedst muligt ud og er præsentabel.
 • Ordne og have overblik over lager.

Udbytte:

 • Håndtering af en presset og travl hverdag.
 • Fleksibilitet i forbindelse med ekstra travlhed eller sygdom.
 • Træning i at bevare overblikket.
 • At være teamplayer og få butikkens serviceniveau til at fungere bedst muligt.

Sprog

Dansk · modersmål samt særdeles god forståelse for sprogets grammatiske, semantiske og pragmatiske aspekter.
Engelsk · særdeles god forståelse og formidling såvel skriftligt som mundtligt.
Svensk · god forståelse skriftligt, grundlæggende forståelse mundtligt.
Norsk · god forståelse skriftligt, grundlæggende forståelse mundtligt.
Tysk · grundlæggende forståelse.
Spansk · grundlæggende forståelse.

IT-kundskaber

Office-pakken både på PC og Mac-platform

Web/internet

Sociale medier

WordPress.

Kurser

2002 (juni/juli)

Sprogkursus i engelsk på Isle of Wright i England.